רס"ל

שחורי אברהם

תאריך נפילה:
ט"ו ב כסלו תש"ל ( 25/11/1969 )

משטרת ישראל

בית עלמין:אין מידע


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל