רס"ן

שילה שמואל

תאריך נפילה:
ט"ז ב אלול תשל"ד ( 3/9/1974 )

חיל כללי

בית עלמין:גבעת שאול


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל