טור'

שצר רון

תאריך נפילה:
י"ב ב תשרי תשל"ד ( 8/10/1973 )

נח"ל

בית עלמין:אילות


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל