מישר

שרייער שלמה

תאריך נפילה:
כ"ז ב אדר ב' תשל"ו ( 29/3/1976 )


בית עלמין:איטליה-לבורנו


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל