סמ"ר

רויטר יצחק

תאריך נפילה:
כ' ב תשרי תשל"ד ( 16/10/1973 )

חיל שריון

בית עלמין:חולון (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל