סרן

שחרמורגנשטרן יעקב

תאריך נפילה:
כ"ב ב תשרי תשל"ד ( 18/10/1973 )

תקשוב

בית עלמין:עין כרמל


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל