רס"ר

שקל יוסף

תאריך נפילה:
ה' ב טבת תשל"ד ( 30/12/1973 )

משטרת ישראל

בית עלמין:חולון (אזרחי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל