רס"ל

שטרית דוד

תאריך נפילה:
י"ד ב אייר תשל"ג ( 16/5/1973 )

חיל רפואה

בית עלמין:טבריה (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל