רב"ט

שורץ משה

תאריך נפילה:
י"ב ב טבת תשל"ג ( 17/12/1972 )

חיל רפואה

בית עלמין:חיפה (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל