סגן

תמיר יהודה

תאריך נפילה:
כ"ב ב אלול תשל"ב ( 1/9/1972 )

חיל אוויר

בית עלמין:נתניה (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל