שוטר

רוזנטל יונה

תאריך נפילה:
י"ב ב אלול תשל"ב ( 21/8/1972 )

משמר הגבול

בית עלמין:חיפה (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל