סמל

רנד אבנר

תאריך נפילה:
כ"ב ב ניסן תשל"ב ( 6/4/1972 )

נח"ל

בית עלמין:עברון


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל