טר"ש

שלום רחל

תאריך נפילה:
י"ג ב סיון תשל"א ( 6/6/1971 )

חיל כללי

בית עלמין:עפולה (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל