טור'

שאקי אברהם

תאריך נפילה:
ל' ב שבט תשל"א ( 25/2/1971 )

חיל שריון

בית עלמין:באר שבע (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל