טור'

שמעון דוד

תאריך נפילה:
ד' ב תשרי תשל"א ( 4/10/1970 )

חיל שריון

בית עלמין:גבעת שאול


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל