סמל

שמואלי דוד

תאריך נפילה:
כ"ג ב אלול תש"ל ( 24/9/1970 )

חיל ים

בית עלמין:חיפה (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל