טור'

תשובה אפרים

תאריך נפילה:
כ"ב ב סיון תש"ל ( 26/6/1970 )

חיל רגלים

בית עלמין:חצב


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל