טור'

שלמה שמואל

תאריך נפילה:
ח' ב כסלו תש"ל ( 18/11/1969 )

חיל לוגיסטיקה

בית עלמין:תל מונד חל צבאית


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל