סרן

שליי יונתן

תאריך נפילה:
א' ב חשון תש"ל ( 13/10/1969 )

חיל אוויר

בית עלמין:רמת יוחנן


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל