טור'

תשובה אהרן

תאריך נפילה:
ח' ב אלול תשכ"ב ( 7/9/1962 )

חיל חימוש

בית עלמין:נתניה (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל