סגן

שרפברג גיורא

תאריך נפילה:
ב תשכ"ז ( 6/6/1967 )

חיל הנדסה

בית עלמין:חניתה


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל