רב"ט

שרוני גד

תאריך נפילה:
כ"א ב אדר תשכ"ח ( 21/3/1968 )

חיל רגלים

בית עלמין:בית קמה


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל