סגן

שרון עמוס

תאריך נפילה:
ה' ב כסלו תשכ"ד ( 21/11/1963 )

חיל אוויר

בית עלמין:גבת


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל