סגן

שרון אהרון

תאריך נפילה:
ד' ב חשון תשכ"ט ( 25/10/1968 )

חיל רגלים

בית עלמין:גבת


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל