רס"ל

שפר שמואל

תאריך נפילה:
י"ג ב אייר תשכ"ה ( 15/5/1965 )

חיל כללי

בית עלמין:כפר הרואה


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל