רב"ט

שפירא איזיק

תאריך נפילה:
כ"ג ב אלול תשכ"ו ( 8/9/1966 )

חיל רגלים

בית עלמין:אפיקים


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל