טור'

שנבל דב

תאריך נפילה:
ג' ב שבט תש"כ ( 31/1/1960 )

חיל רגלים

בית עלמין:שדה נחום


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל