טור'

שם טוב שמעון

תאריך נפילה:
ט"ו ב תמוז תשי"ז ( 14/7/1957 )

חיל רגלים

בית עלמין:הרצליה (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל