טור'

שמח שמאך עוואד

תאריך נפילה:
א' ב אלול תשכ"ג ( 20/8/1963 )

נח"ל

בית עלמין:ברקת


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל