טר"ש

שלנגר אלכסנדר

תאריך נפילה:
ט"ו ב תמוז תשכ"ה ( 15/7/1965 )

חיל אוויר

בית עלמין:הר הרצל (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל