סמל

שינינסקי עזי

תאריך נפילה:
ט' ב טבת תשי"א ( 18/12/1950 )

נח"ל

בית עלמין:אפיקים


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל