טור'

שין משה

תאריך נפילה:
ה' ב אייר תשי"ג ( 20/4/1953 )

נח"ל

בית עלמין:דביר


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל