סגן

שילוני אלישע

תאריך נפילה:
ה' ב סיון תשכ"ז ( 13/6/1967 )

חיל אוויר

בית עלמין:בית אלפא - חפציבה


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל