טור'

שטרקר יהושע

תאריך נפילה:
ו' ב תמוז תש"ח ( 13/7/1948 )

חיל רגלים

בית עלמין:צפת (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל