טור'

שטיינר יוחנן

תאריך נפילה:
ט' ב חשון תש"ך ( 9/11/1959 )

חיל ים

בית עלמין:חיפה (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל