מישר

שורץ ברוך

תאריך נפילה:
כ"ט ב אייר תש"ח ( 7/6/1948 )

חיל רגלים

בית עלמין:נצנים חלקה צבאית


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל