רב"ט

רוינה יעקב

תאריך נפילה:
ב' ב אלול תשכ"ח ( 26/8/1968 )

חיל שריון

בית עלמין:אילון


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל