סגן

רוזנר עלי

תאריך נפילה:
א' ב אלול תשכ"ח ( 25/8/1968 )

חיל תותחנים

בית עלמין:רשפים


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל