שוטר

שחטר שלום

תאריך נפילה:
ג' ב אדר תשי"ב ( 29/2/1952 )

משטרת ישראל

בית עלמין:נחלת-יצחק (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל