סג"מ

שניאור גדליהו

תאריך נפילה:
ז' ב כסלו תשי"ז ( 11/11/1956 )

חיל שריון

בית עלמין:עין חרוד מאוחד


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל