סרן

רזניק אליהו

תאריך נפילה:
כ"ב ב אייר תשכ"א ( 8/5/1961 )


בית עלמין:שריד


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל