טור'

שמחוני אריה

תאריך נפילה:
ב' ב סיון תשכ"ט ( 19/5/1969 )

חיל שריון

בית עלמין:נהלל חלקה צבאית


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל