טור'

שפר יצחק

תאריך נפילה:
ו' ב אייר תשכ"ו ( 26/4/1966 )

נח"ל

בית עלמין:פתח תקוה (אזרחי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל