טור'

שטרן שלום

תאריך נפילה:
ח' ב שבט תשכ"ח ( 7/2/1968 )

חיל אוויר

בית עלמין:נהריה (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל