סגן

שכנאי עודד

תאריך נפילה:
י' ב אלול תשכ"ט ( 24/8/1969 )

חיל רגלים

בית עלמין:יפעת


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל