טור'

תבור יהושע

תאריך נפילה:
ד' ב אייר תשכ"ט ( 22/4/1969 )

נח"ל

בית עלמין:יוקנעם חלקה צבאית


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל