סג"מ

רחלין עמיקם

תאריך נפילה:
ט' ב תמוז תשי"ד ( 10/7/1954 )

חיל רגלים

בית עלמין:בצרון


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל