סגן

רפמן אהוד

תאריך נפילה:
כ"ח ב אייר תשכ"ז ( 7/6/1967 )

חיל רגלים

בית עלמין:ניר דוד - תל עמל


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל