רב"ט

שולכאום אהרן

תאריך נפילה:
כ"ג ב אלול תשט"ז ( 30/8/1956 )

נח"ל

בית עלמין:חיפה (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל