טר"ש

רחמים משה

תאריך נפילה:
ד' ב סיון תשכ"ט ( 21/5/1969 )

חיל הנדסה

בית עלמין:קרית-שאול (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל